Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı’nın selamlama konuşmasından sonra moderatörlüğünü Seda AYMAZ’ın yaptığı Çalıştay’ın açılış konuşması Bursa AKP milletvekili Refik Özden tarafından yapıldı. Daha sonrasında 4. Tapu Kadastro Bölge Müdür Yardımcıları, Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri, Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölüm başkanı Elif Karakurt Tosun, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi, BTSO 54. Komite temsilcileri, Bursa Sorumlu Emlakçılar Derneği Başkanı, İnegöl Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı, Yenişehir Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı, TÜGEM Bursa İl Başkanlığı, Av. Esra Nur MERAL’in katılımıyla başlayan sektör Çalıştayının gündemi 8 madde olarak oluşturuldu ve söz konusu her madde sektörün önde gelen isimleri tarafından teker teker tartışılarak Çalıştay Raporu hazırlandı. Çalıştay raporunda genel olarak sektörün sorunlarının nasıl çözümleneceği, hangi kurumlarla işbirliği yapılabileceği, sektöre katkı sağlamak için neler yapılabileceğine ilişkin çözüm yolları sunuldu. Çalıştay raporunda yer alan temel başlıklar aşağıdaki gibidir;

1-      Portallarda yer alan Sahte ilanların tamamen kaldırılması, bu ilanları yayımlayan  kişilerin kısıtlanması, taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan, vergi levhası bulunmayan bunlar olsa dahi fiziki olarak ofisi bulunmayan kişilerin portala erişimin kısıtlandırılması, ilanların taranması, bireysel ilanlara portalların kapalı olması, her portalin kendi içerisinde denetim kontrol mekanizması oluşturulması, ilanların güncel olması, hakkaniyetli rekabet ortamı oluşturulması, yeni ilanların tek tek kontrol edilmesi, (resimlerin ve açıklamaların teker teker incelenmesi), taraflara talepte bulunulması talep karşılanmaması halinde portal tarafından ilanın kaldırılması, kara liste adlı bir mekanizma oluşturulması, problemle karşılaşılan firmaların ilanlarının askıya alınması, vergi levhasındaki şirket ismi ile portallardaki şirket isminin aynı olması konusunda çalışmalar yapılması, şikayetlerin hızlıca sonuçlandırılması için çalışmalar yapılması, ilan takip komitesi kurulması, fiyatlandırmanın denetlenmesi mekanizmasının kurulması, aynı nitelikteki taşınmazların farklı fiyatlarda olmasının engellenmesi için portallarda ortak çalışma yürütülmesi, sahte ilanların yazılı olarak ihbarı, 

2-      Sektördeki güvenilirliği ve kaliteyi artırmak amacıyla lise eğitimi mezunu olmanın zorunlu olması,

3-      Fiyat politikası belirlenirken maliyet üzerinden hesaplama yapılması, bölge taraması yapılarak uygun fiyatlar çıkartılması, ilanların portal üzerinden paylaşılması ve harici paylaşım yapılmaması, saha çalışmasıyla isim uyuşmazlığı tetkiki yapılması, Fahiş fiyatların artışı ile ilgili değer haritası oluşturulması

4-      İlan takip komitesi kurulması

5-      Taşınmaz ile ilgili bilgilerin alınabilmesi amacı ile KVKK anlamında yetki alınması ile ilgili kamu kurumları ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması,

6-      Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hizmet bedellerinin BEMO tarafından tavsiye niteliği ücreti tarifesi hazırlanması,

Devren kiralık olarak yapılan işlemlerden doğan hizmet bedellerinin BEMO tarafından tavsiye niteliği ücreti tarifesi hazırlanması,

İznik Gölü'nde heyecan dolu yarış İznik Gölü'nde heyecan dolu yarış

Kira sözleşme yenilemelerinden doğan hizmet bedellerinin BEMO tarafından tavsiye niteliği ücreti tarifesi hazırlanması,

7-      İşyeri denetimlerinin sıklaştırılması için çalışmaların yapılacağı,

8-      Yabancı menşeli gayrimenkul şirketlerinin yüksek oranda komisyon almasının düzenlenmesi bununla ilgili çalışma yaptırılması, gerekli görüldüğü takdirde komisyon kurulması,

9-      Vergi affı benzeri değer affı getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Çalıştay’ın tamamlanması ile birlikte sektöre gönül vermiş, sektör için önemli katkıda bulunan sektörün önde gelen isimlerine BEMO başkanı Erdal Çelebi tarafından plaket verildi. Ve sektörde bir ilk olan BASIN BULUŞMASI gerçekleştirildi.

Basın Buluşmasının açılışını BEMO Başkanı Erdal Çelebi yaptı. Sektöre katkıda bulunanlara teşekkür ile konuşmasına başlayan Erdal Çelebi öngörülerini basınla paylaştı. 7 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanan harç bedellerinin artması durumunun tapu harçlarını etkilemediğini belirtti. Bursadaki emlak yapısından bahsedip, gayrimenkul sektöründe basının önemini artırdı. Fahiş kira artışlarının altını çizerek, bunun sorumlusunun emlak sektörü olmadığı aksine bu durumun enflasyonla mücadele eden bir ülkede yaşamanın sonuçları olduğunu belirtti. Emlak sektörünün ne kiralayanın ne de kiracının yanında bulunmadıklarını ikisi arasında arabuluculuk görevini sağladıklarını belirtti. Konut fazlalığının altını çizen Erdal Çelebi, bu konut fazlalığının kiracılar tarafından kullanılmaması halinde fiyat artışının devam edeceğini belirtmiştir. Beyaz yakalıların dahi ev alamadıklarını, sürdürülebilir bir konut politikası yapılmadığını belirtti. Konuta ulaşımın gökyüzündeki bir yıldıza ulaşmak kadar zor olduğundan bahsetti. Yüzde 70 öz sermayesi bulunmayan kişinin kredi çekerek mülk sahibi bulunmasının mümkün olmadığından bahsetti. Dönüşümün sadece kentsel olarak değil aynı zamanda sosyal olarak da yapılması gerektiğinden bahsedip acil eylemlerle bu yapılaşmayı düzenli hale getirmemiz gerektiğinden bahsetti. Emlak sektörünün sürekli olarak eğitimler aldığını, kendilerini geliştirdiklerini belirtti. Emlak Yönetimi bölümü mezunlarının mesleği ifa etmesinin, mesleği geliştireceğini, katkı sağlayacağını belirtti. Belediyelere acil imar planı yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Yurtdışındaki imar uygulamalarından bahsederek ülkemizde de söz konusu uygulamaların getirilmesini temenni etti. Mahkeme dosyaları arabuluculuk yolu ile sonuçlanamadığından, mahkemelerde iş yükünün artmasından bahsetti. Noterlerde işlem yapılmasının sistemi hızlandırma gayesiyle getirildiğini, amacına uygun kullanıldığında yararlı bir uygulama olabileceğinden bahsetti. Basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Lise tamamlama programındaki öğrencilere diplomalarını takdim etti.