Kahramanmaraş ve Hatay'da eş zamanlı deprem Kahramanmaraş ve Hatay'da eş zamanlı deprem

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü kuruluşu
olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 48’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra kamu temsilcileri
ve sektör paydaşlarının katıldığı Genel Kurulda; deprem felaketinin etkileri, otomotiv
sanayisinin bu süreçteki çalışmaları ve bu dönemde otomotiv sanayisinin ekonomiye
katkısının önemine ilişkin önemli mesajlar paylaşıldı. OSD’nin yeni döneminde
Başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, bir önceki dönemde olduğu gibi
Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin, Aykut
Özüner ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu.
“Deprem bölgesine desteklerimizi sürdürüyoruz”
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada ülkemiz tarihindeki en büyük doğal felaketlerden
birini yaşamanın üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Cengiz Eroldu, “Otomotiv sanayi

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS
ASSOCIATION

OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of “OICA”

geçmişte olduğu gibi bugün de bu felaketin yaralarını sarma konusunda var gücüyle
çalışmalarına devam ediyor. Otomotiv sektörü olarak biz 1999 Gölcük depreminden
dersimizi almıştık. Onun için aslında otomotiv sanayi olarak hızlı reaksiyon gösterdik.
Üyelerimiz 6 Şubat gününden bu yana, gerek uzman kadrolarının bölgede hizmet vermesi
yolu ile gerekse depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik çeşitli desteklerini
sürdürüyorlar. OSD üyeleri bu süreçte AFAD’a 30’un üzerinde aracı hibe etti, 60’ın
üzerinde aracı kullanıma tahsis etti. 129’u arama kurtarma ekibi olmak üzere 200’e yakın
uzman insan desteği sağladı. 72’si tır olmak üzere 100’ün üzerinde araç ile malzeme
sevkiyatı gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde üyelerimiz ve hizmet ağımız çalışanlarından
ve ailelerinden maalesef kayıplarımız oldu. Yıkılan, ağır ve orta hasarlı tesislerimiz var.
Gerek teşkilatlarımız gerekse tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere
desteklerimize devam ediyoruz. Bu felaketlerin ve yaşadığımız sorunların üstesinden
gelmenin en önemli yolu da ülkenin üretmeye ve ihraç etmeye devam etmesidir. Ülkenin
değer yaratmaya devam etmesi lazım. Bu da aslında otomotiv sanayimize bu sene daha
da önemli sorumluluklar getirmiş durumda” dedi.
“Büyük ve önemli bir otomotiv sanayisine sahip olmak aslında hepimizin
gururudur”
2022 yılının Türk otomotiv sektörü açısından değerlendirmesini de yapan Cengiz Eroldu,
“Sektör olarak geçen sene öncelikle Türkiye’de 1 milyon 350 bin adet araç ürettik. Bu bir
önceki seneye göre yüzde 6 artış anlamına geliyor. Sektör olarak son 10 yılda 10 milyar
doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yine ihracatta yaklaşık 1 milyon adetle yüzde
4’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Toplam ihracatımız da 31,5 milyar dolar oldu. Son 7
yıldır dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 2022 yılını 9,1 milyarlık dış ticaret fazlasıyla
kapattık. Diğer taraftan tabii otomotiv sanayi aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine,
gelişmesine de hizmet eden bir sanayi olarak öne çıkıyor. Türk otomotiv sanayinin
ürettiği yerli ürünlerin iç pazar payı, otomobilde yüzde 39, hafif ticari araçlarla yüzde 59,
kamyonlarda yüzde 65, otobüslerde yüzde 100, traktörlerde de yüzde 90 mertebesinde.
Bu aslında 2 şeyi gösteriyor: Bir tanesi ticari araçlarda ve traktördeki yerli araç payının
çok yüksek olmasıdır ki bu çok önemli bir değer. İkincisi, bu tablo bize aslında otomotiv
sanayinin ülkenin büyümesine nasıl destek verdiğini de gösteriyor. Özellikle ağır ticari
araçlarda ve traktörde neredeyse ülkenin ihtiyacının tamamını yerli sanayiciler
karşılayabiliyorlar. Bu ortaya çıkan tablo, gerçekleştirmesi gerçekten çok zor bir tablo.
Bugün Avrupa'nın kaç ülkesinde böyle bir tablo görebiliriz? Herhalde 2-3 ülkede ancak
böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Yani böylesine büyük ve önemli bir otomotiv sanayine
sahip olmak aslında hepimizin gururudur. Elbette otomotiv sanayimiz, yalnızca finans ve
maliye konularında ülkeye destek vermenin ötesinde istihdam yaratması ve Ar-Ge
yapabilmesiyle de farkını ortaya koyuyor” dedi.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS
ASSOCIATION

OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of “OICA”

2022 yılında otomotiv sanayisinin direkt istihdamını da yüzde 9 mertebesinde artırdığına
dikkat çeken Eroldu, “Diğer taraftan üyelerimizin 15 Ar-Ge merkezi var ve 2022
yılındaki toplam Ar-Ge harcamamız da 7 milyar TL seviyesinde oldu. Bunun yanında 5
bin 200 kişilik Ar-Ge istihdamımız var. Bu rakamlar her sene büyüyerek artmaya devam
ediyor. Önümüzdeki senelerde de otomotiv sanayinin Ar-Ge istihdamının daha da
arttığını göreceğiz. Diğer taraftan da 2022 senesinde otomotiv sektörü 236 adet patent
alma başarısını gösterdi. Bütün bunlar otomotiv sanayimizin Ar-Ge’de ne kadar arzulu ve
istekli bir şekilde çalıştığının önemli göstergeleridir” açıklamasında bulundu.
Dünyanın en çok araç üreten 13. ülkesi Türkiye!
Türkiye’nin 2022 yılında dünyanın en çok araç üreten 13. ülkesi olma konumunu
koruduğunu hatırlatan Eroldu, “Türkiye otomotiv sanayisinin global arenadaki yerine
baktığımız zaman, Avrupa Birliği’nde ticari vasıtalarda ve traktörde birinciliğimizi
devam ettirdiğimizi görüyoruz. Tüm bunlar, son 50 yıl boyunca Türk otomotiv
sanayisinin taş üstüne taş koyarak geldiği sonuçlardır. 2023 yılına da aslında iyi bir
başlangıç yaptık. Baktığımız zaman; ilk 2 ay sonuçlarında toplam üretimimiz yüzde 14
artış gösterdi. Diğer taraftan ihracatımızda da yüzde 8’lik bir artışla ilk 2 ayı kapattık ve
bu tablo da bizi 2023 yılı için ümitlendiriyor. Otomotiv sanayinin en önemli olmazsa
olmaz konusu sanayi üretiminin büyütülmesi. Sektörümüzün hali hazırda 2 milyonluk
kapasitesi var. Bu kapasitemizi daha da artırıp daha da fazla değer yaratmak istiyoruz.
Burada üç ana başlığımız var. İhracatın korunması ve geliştirilmesi, iç pazarın ticaret
dengesi gözetilerek büyütülmesi ve otomotiv parkının gençleştirilmesi” dedi.
Sektörün stratejik hedefi, otomotiv üretiminde Avrupa’da ilk 3 ülke, dünyada ise ilk
10 ülke arasında yer almak!
Genel kurulda konuşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Otomotiv sektörünün büyük
dönüşümü ve jeo-politik gelişmeler, sıkı iklim hedefleri ve çetinleşen ticaret ortamı
hepimizi zorluyor. Bu zorluklara rağmen biz önümüzdeki dönemde yine de başarılarımızı
devam ettireceğimize inanıyoruz. Bizim tabii sanayiciler için bir tane olmazsa olmazımız
var, her zaman çıtayı yukarı kaldırmak durumundayız. Yani sanayici olarak hiçbir zaman
geriye veya mevcut performansımızın altında bir performansa razı olamıyoruz. Bu bizim
sektör olarak DNA’mızda var. O yüzden de biz bütün zorluklara rağmen gene otomotiv
sanayi olarak çıtayı yükseltmek istiyoruz. Sektör olarak Avrupa'da ilk 3 ülke, dünyada da
ilk 10 ülke içinde olma gibi bir stratejik hedefimiz var. Bu hedeflerimizin ülke
ekonomisine, insanlarımıza etkisi çok büyük olacak. Cumhuriyetimizin de 100’üncü
yılında biz otomotiv sanayicileri olarak bu hedefler arkasında koşmaya, çalışmaya devam
edeceğiz. Bundan hiçbir zaman geri adım atmayacağız” açıklamasında bulundu.
Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS
ASSOCIATION

OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of “OICA”

Olağan Genel Kurul ayrıca, 1990’lı yıllardan bu yana düzenlenen ve geleneksel hale
gelen OSD Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. 2022 yılı performansları sonucunda
sahipleri belirlenen OSD Başarı Ödülleri’nde, OSD üyeleri arasında tutar bazında en
yüksek ihracatı gerçekleştiren üç üye ve yıllık bazda ihracatını tutar bazında yüzdesel
olarak en fazla artıran bir üye İhracat Başarı Ödülü almaya hak kazandı.
2022 yılında en fazla patent tescili yapan 3 OSD üyesi “Teknoloji Başarı Ödülü” almaya
hak kazanırken, ilk kez 2019 yılında takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin
değerlendirmesi sonucunda belirlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ise
bir OSD üyesi ödüle layık bulundu.
OSD Üyeleri’nin kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği
ve rekabetçilik kriterleri çerçevesindeki değerlendirmeleri ile belirlenen “Başarı
Ödülleri”nin yanı sıra “Teknoloji ve Yenileşme” ile “Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü”
kategorilerinde ödül alan tedarik sanayi firmaları da belirledi.
İhracat Başarı Ödülü Almaya Hak Kazanan Firmalar;
2022 Yılında Değer Olarak En Fazla İhracat Yapan Üç OSD Üyesi;
1. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (6,3 Milyar Dolar İhracat)
2. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. (3,4 Milyar Dolar İhracat)
3. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (2,5 Milyar Dolar İhracat)
2022 Yılında İhracatını Değer Bazında En Fazla Artıran OSD Üyesi;
 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (%40 artış)
Teknoloji Başarı Ödülü Almaya Hak Kazanan Firmalar;
1. Mercedes Benz Türk A.Ş. (87 Tescilli Patent)
2. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (71 Tescilli Patent)
3. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (46 Tescilli Patent)
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü Almaya Hak Kazanan Firma;
 Türk Traktör “Bir İşaretin Yeter” Projesi
Tedarik Sanayi Ödülü Almaya Hak Kazanan Firmalar;

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS
ASSOCIATION

OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of “OICA”

Üretim Kapasitesi 100 Bin adet altında olan OSD Üyeleri
 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.
 Sazcılar Otomotiv San. Tic. A.Ş.
Üretim Kapasitesi 100 Bin adet üzerinde olan OSD Üyeleri
 TKG Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Tüm OSD Üyeleri
 PİMSA Otomotiv A.Ş.
Teknoloji ve Yenileşme Ödülü
 Coşkunöz Metal Form San. ve Tic. A.Ş. “Dijital Dönüşüm ve Mühendislik
Geliştirme Çalışmaları”
 Martur Fompak International “Dijital İkiz ve Arttırılmış Gerçeklik ile Müşteri
Deneyimi Geliştirme”
Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü Almaya Hak Kazanan Firmalar;
 Ak-Pres Otomotiv A.Ş.
 Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Tic. A.Ş.