Şubat ayı Meclis toplantısının ilk oturumunda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Orhangazi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ilk gündem maddesi olan, fazla mesai ücretleri konusu ile İmar Mevzuatı gereğince harçlara yeni ilave olan 2023 yılı ücretlerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. Toplantıda Memur dolu kadro derece değişikliği ve sözleşmeli personel ücretlerinin yeniden belirlenmesi oylandı. Şubat ayı meclis toplantısında, Taşınmaz devri maddesi Plan ve bütçe komisyonu ile Hukuk komisyonuna havale edilirken, Örnekköy mahallesinde bulunan bir taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili maddenin Plan ve bütçe komisyonu ile hukuk komisyonuna havalesi gerçekleştirildi. Ayrıca meclis toplantısında Çeltikçi mahallesinde bulunan taşınmazların askı itirazlarının İmar komisyonlarına havalesi yapıldı.

Orhangazi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının gündem maddelerinde yer alan, İmar yapılaşma uygulamalarında karşılaşılan sorunların önüne geçilebilmesi amacı ile idari meclis kararı alınması imar komisyonuna havale edilerek, 2023 yılı ocak ayı 1. Birleşiminde Denetim komisyonu üye seçimi gizli oylama sonucunda seçilen CHP meclis üyesi Melda Çancının verdiği istifa dilekçesi sonrası denetim komisyonu üye seçimi yeniden gerçekleştirildi. Denetim komisyonu Üyeliğine Melda Çancı seçildi.

Toplu Ulaşımda '' temassız'' dönem başlıyor Toplu Ulaşımda '' temassız'' dönem başlıyor

Orhangazi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile son buldu.