Düzce'de okullar tatil! Düzce'de okullar tatil!

Orhangazi belediyesi Belediye meclis toplantısı Mart ayı ikinci birleşimi yapıldı. Belediye
Başkanı Bekir Aydın Başkanlığında yapılan toplantıda Komisyonlardan gelen raporlar
görüşülerek karara bağlandı. İlk madde olan Arapzade Mahallesi Alis yürüyüş yolu üzerinde
bulunan 1 Adet umumi tuvalet ile 10 adet ahşap büfenin işletme hakkının 25 yıl süre ile Bursa
Büyükşehir Belediyesine devredilmesi oylanarak kabul edildi. Toplantıda Arapzade
Mahallesinde bulunan parsel üzerinde Revizyon uygulama İmar Planı değişikliği talebi
komisyondan geldiği şeklinde kabul edilirken, Cihanköy ve Muradiye Mahallesi muhtelif ada
ve parsellere konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenen alanda 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı, imar komisyonundan geldiği gibi onaylandı. Belediye meclis
toplantısının son maddesi 1/1000 ölçekli Yenisölöz uygulama imar planı değişikliği askı
itirazlarının değerlendirilmesi oldu. Madde oylanarak kabul edildi.